top of page
  • Mateřská škola Studánka

Autorské čtení

Ve středu 10. 4. 2024 od 9 hodin se v MŠ Studánce uskuteční autorské čtení s paní Jitkou Vítovou, která se věnuje čtenářské pregramotnosti ve školkách a je autorkou knih např.:

Úryvek z anotace k besedě:

Během besedy (40 minut) děti pracují se dvěma knihami, budou tak rozvíjeny jejich komunikační dovednosti se zaměřením na rozšíření slovní zásoby.

V první části budeme pracovat s krásně a bohatě ilustrovanou knížkou Kocourek Uhlík a tajemná vrata (mezi děti rozdělím 10 knih), ze které si budeme číst a povídat si, o čem jsme četli. Obrázky napoví... Zvládnou i malé děti.

Ve druhé části besedy představím knížku Kamarádi z lesa, aneb lež má krátké nohy (mezi děti opět rozdělím 10 knih), vysvětlíme si přísloví, které se objeví v názvu a představíme si hlavní hrdiny(zajíc, divoké prase, ježek a liška). Společně se pokusíme porozumět obsahu čtené ukázky, také se naučíme přiřadit správnou stopu k danému zvířeti.


VYBÍRÁME 60,- KČ/DÍTĚ. DĚKUJEME

Comments


bottom of page