top of page
2.png

Naše mateřská škola

MŠ Studánka u sv. Jakuba vznikla v lednu 2014 jako firemní mateřská škola Oblastní charity Červený Kostelec. V příjemném a podnětném prostředí trávíme dny naplněné hrou, zpěvem, pohybem, výtvarným i pracovním vyžitím a vším ostatním, co je dětem vlastní. Za sluníčka i za deště se těšíme z rozmanitého okolí, které nás obklopuje a vyrážíme na toulky po cestách lesních i polních, okolo rybníčků, na louky i hřiště.

Jsme inspirováni programem Začít spolu a křesťanskou pedagogikou Franze Ketta. V souladu s těmito programy  podporujeme a rozvíjíme aktivitu dítěte,  samostatné rozhodování, prosociální chování - empatii, toleranci, ohleduplnost.

 

Naše mateřská škola je škola s křesťanskými prvky, proto se snažíme rozvíjet vedle stránky fyzické, psychické a sociální také oblast duchovní, která je nedílnou součástí člověka jako takového.  Během roku tak využíváme různých období a svátků, u kterých neklademe důraz pouze na jejich tradiční význam a prožívání, ale rozkrýváme také  jejich duchovní rozměr - sv. Václav, sv. Martin, Vánoce, Velikonoce apod.

Kapacita naší mateřské školy je 20 dětí.

IMG-20240320-WA0012.jpg
bottom of page